Hijrah Nabi Muhammad SAW

   Pengertian Hijrah

   Hijrah Nabi Muhammad SAW – Hijrah Secara Bahasa Berarti Meninggalkan Sedangkan Dalam Konteks Sejarah Hijrah Adalah Perpindahan Tempat Yang Dilakukan Bersama Para Sahabat Dari Mekah Ke Yastrib (Madinah) Pada Tanggal 28 Juni 622 M. Sebagian Ulama Mengartikan Hijrah Adalah Keluar Dari Darul Kufur (Kekufuran) Menuju Darul Islam (Keimanan).Hijrah Secara Garis Besar Dibedakan Menjadi 2 Macam Yaitu : Hijrah Makaniyah Dan Hijrah Maknawiyah.Hijrah Makaniyah Adalah Perpindahan Dari Tempat Satu Ke Tempat  Yang Lain Dengan Tujuan Mendapat Perlindungan Atau Untuk Menjauh Dari Tempat Kemaksiatan Sedangkan Hijrah Maknawiyah Terdiri Atas Hijrah I’tiqadiyah (Keyakinan),Fikriyah (Pemikiran),Syu’uriyyah (Berkaitan Dengan Rasa Suka Terhadap Sesuatu Yang Tidak Sesuai Dengan Nilai Nilai Agama Islam),Sulukiyyah (Tingkah Laku/Kepribadian/Akhlak).

Urutan Hijrah Nabi Muhammad SAW.

1.Hijrah Ke Habsy

    Peristiwa Hijrah Ini Terjadi Pada Tahun Ke-5 Sesudah Nabi Muhammad SAW,Diutus Menjadi Rasul.Rombongan Pertama Berangkat Sebanyak 14 Orang Sahabat,Mereka Terdiri Atas 10 Orang Sahabat Laki-Laki Dan 4 Orang Perempuan.Diantaranya Mereka Adalah Usman Bin Affan,Zuber Bin Awwam Dan Abdurrahman Bin Auf.Hijrah Ke Habsy Tahap Pertama Mempunyai Makna Menghindari Siksaan Dari Orang Qurasy Juga Memperkenalkan Islam Kepada Penduduk Di Luar Arab.Pengalaman Pertama Kaum Muslimin Ke Habsy Ternyata Mendorong Minat Sahabat Yang Lain Untuk Mencobanya,Maka Pada Tahun Ke-7 Masa Kerasulan,Berangkatlah Rombongan Kedua Dengan Jumlah Yang Lebih Besar Yaitu 101 Orang.Rombongan Ini Terdiri Atas 83 Orang Laki-Laki Dan 18 Orang Perempuan Yang Dipimpin Oleh Ja’far Bin Abdul Mutholib.Di Habsy Mereka Diperlakukan Sangat Baik Oleh Raja Kondisi Ini Jauh Berbeda Ketika Di Mekah,Bahkan Raja Najasyi Bersedia Menolong Dan Melindungi Mereka.

2.Hijrah Ke Thaif

    Setelah Abu Thalib Meninggal Dunia,Kaum Kuffar Berkesempatan Mencegah Perkembangan Islam Dan Menyakiti Kaum Muslimin.Rasulullah Pun Memutuskan Untuk Pergi Ke Thaif Yang Terletak Kurang Lebih 60 Km Dari Mekah.Setia Di Thaif Ia Langsung Mengajak Orang Orang Thaif Untuk Kembali Ke Agama Allah.Ajakan Itu Berawal Dari Tiga Tokoh Orang Arab,Namun Secara Terang-Terangan Mereka Menolak Ajakan Rasulullah Denga Sikap Buruk.Tidak Mudah Bagi Nabi Muhammad Menyebarkan Agama Islam Di Sana Ia Di Caci,Di Lempi Batu,Bahkan Diusir.Kemudian Ia Memutuskan Untuk Meninggalkan Thaif Dan Berdoa Kepada Allah SWT.

3.Hijrah Ke Madinah (Yastrib)

    Hijrah Ke Madinah Dilaksanakan Pada Tanggal 12 Rabiul Awal Tahun Pertama Hijriah (28 Juni 622 M ) .Tujuan Hijrah Nabi Muhammad SAW Di Madinah Diantaranya : Menyelamatkan Diri Dari Ancaman Kaum Kafir Quraisyi,Memperoleh Keamanan Dan Kebebasan Dalam Berdakwah Serta Beribadah,Sehingga Dapat Meningkatkan Usaha Berjihad Di Jalan Allah SWT.Mengapa Nabi Muhammad Memilih Hijrah Ke Madinah?Karena Yastrib Daerahnya Subur,Dekat,Masyarakatnya Dapat Menerima Dakwah,Masyarakatnya Juga Sudah Mengenal Nabi,Hijrah Ke Madinah Merupakan Perintah Allah SWT.Selama Perjalannya Ke Madinah Rasulullah Ditemani Abu Bakar.Ketika Bersembunyi Di Gua Tsur Abu Bakar Lah Yang Menjaga Dan Melindungi Rasulullah SAW.Yang Dilakukan Nabi Muhammad SAW Setiba Di Madinah Adalah :

  1. Memberi Gelar

     Tiba Di Hari Jum’at  Kaum Anshar (Kaum Yang Berasal Dari Yaman Hijrah Ke Madinah),Kaum Muhajirin (Kaum Yang Ikut Hijrah Ke Mastrib Bersama Rasulullah SAW),Mengubah Nama Yastrib Menjadi Madinatul Munawarah.Mengapa Diubah Menajdi Madinatul Munawarah?Karena Yastrib Daerah Yang Mudah Untuk Menerima Dakwah Sehingga Kota Tersebut Berkembang Pesat Setelah Datangnya Nabi Muhammad SAW Dan Merupakan Tempat Berkumpulnya Para Nabi.

  1. Melakukan Sholat Jum’at Pertama Kali Di Masjid Nabawi

  2. Melakukan Sholat BIdul Fitri Pertama Kali Di Masjid Jum’ah

  3. Melakukan Sholat Jumat Pertama Kali Di Masjid Ghamamah

Berikut Langkah-Langkah Nabi Muhammad SAW Setiba Di Madinah :

  1. Membangun Masjid Nabawi

  2. Menciptakan Persaudaraan Antara Suku Aus Dan Khazraj

  3. Menetapkan Piagam Madinah/Deskrip Madinah :  Merupakan Aturan Tertulis Yang Dibuat Nabi Muhammad SAW Pada Tahun 623 M/2 H Dengan Bangsa Yahudi Yang Kemudian Dilanggar Oleh Yahudi Itu Sendiri.Isi Piagam Madinah Sebagai Berikut :

-Hidup Damai,Bebas Memeluk Agama

-Wajib Membantu

-Saling Menolong

-Menyelesaikan Masalah Dikembalikan Kepada Nabi Muhammad SAW

4.Meletakkan Dasar-Dasar Politik,Ekonomi,Sosial,Keamanan,Dan Pertahanan

Di Madinah Nabi Muhammad SAW Berdakwah Secara Terang-Terangan Selama 10 Tahun Yakni  Sejak Tanggal 12 Rabiul Awal Tahun Pertama Hijriah Hingga Wafatnya Beliau Tanggal 13 Rabiul Awal Tahun Ke-11 Hijriah.

sekian artikel Hijrah Nabi Muhammad SAW. Baca juga artikel lainnya seperti Siapakah Al Khawarizmi itu sebenarnya ?

2 tanggapan untuk “Hijrah Nabi Muhammad SAW

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *